Om Værøy
Publisert av admin den 09-05-2008 05:49
 


Om Værøy

Værøy er den nest ytterste og den nest minste kommunen i Lofoten. Arealet - som også omfatter fjelløya Mosken - er på 17,5 kvkm. Innbyggertallet er pr 01.01.10 på 761. Værøy er et av de mest produktive samfunn i Norge. Bak hver innbygger ligger en eksportverdi på ca 800.000 kr - (tall fra Nordlands fylkeskommune) mens tilsvarende tall for Oslo bare er på 10.000 kr. Næringsgrunnlaget er fisk og fiskeproduksjon, spesielt av tørrfisk og saltfisk beregnet for det italienske og spanske markedet.

Værøy

-

De siste årene har sildeproduksjonen skutt fart på Værøy. Veinettet på Værøy er på 22 km - og alt er asfaltert. Det kan derfor være lurt å ta med sykkel eller bil til Værøy. Av severdigheter kan nevnes den gamle kirka på Nordland. Den er for øvrig den eldste kirka i Lofoten. Den fraflyttede bygda Måstad - de gamle fuglefangernes grend - er et minne om en kultur som er gått tapt. Fuglefjellene på yttersida av Måstadhalvøya er verd et besøk. Lundehundens røtter finnes i Måstad. Ellers kan nevne "ørnehusene" - det er små huler i steinurene. Fra "ørnehusene" foregikk den meget spesielle fangsten av ørn som kun Værøyfolket drev. De fanget ørn med hendene.Malstrømmen mellom Lofotodden og Værøy er beryktet og godt kjent både i inn- og utland.

Ellers kan det nevnes at turterrenget kan gi utfordringer for alle - og at funn viser at det har bodd mennesker på Værøy i minst 5000 år.


Sørland
Sørland med den nye kirka fra 1939.
Det karakteristiske fjellet Nupen i bakgrunnen.

Om fuglefjellene
Lunde

Værøys største rikdom utenom fisken i havet, var fuglen i fjellet. Fuglefjellene på Værøy finner du på yttersida av Måstadhalvøya. De fleste sjøfuglene som hekker i fjellet, kommer til Værøy tidlig på våren. Etter gammel skikk flytter lundefuglen til fjells 14. april. Lundefuglen hekker i steinurene.

Krykkja er den fuglen som gjør mest av seg i fjellet. Den lille, tretåede måken med svarte føtter, er tallrik og koloniruger. For øyfolket var eggene fra krykkja delikatessen. Krykkja har lagt sine tre egg i slutten av mai.

Storfuglen - det vil si alke og lomvie, la sitt ene egg direkte på berghyllene øverst i fjellet. I gamle dager samlet man også storfuglegg, men det er en sport som tok slutt for en generasjon eller to siden. Også kjøttet av alke og lomvie var viktig for folket. Viktigst var likevel kjøttet av lundefuglen. 8 tonn fuglekjøtt ga fuglefjellene på årsbasis.

Skarven hekker i urene forholdsvis langt nede i fjellet. Det ble tidligere jaktet litt på skarv, men det er nå slutt.Havhest er en ny fugleart i fjellene på Værøy. Først for et par tiår siden kom denne fuglen hit.

Ærfugl er ingen "fuglefjellfugl", men hekket i eldre tid i bra store mengder på holmene utenfor Værøy. Her var det dunene som gav avkastningen. Du finner selvfølgelig mange andre fuglearter på Værøy. Måker - fra den lille seingen til den store svartbaken, vil du stifte bekjentskap med. I likhet med menneskene, høster svartbaken fuglefjellet - den tar både egg og fugleunger. En annen fugl som du vanlig kan se sveve høyt der oppe, er ørna som lever godt av de vingede innvånerne i fuglefjellene.

Birger Røstgård

Nattens fangst av lundefugl i Måstad. For folket i den vesle grenda var lundehunden
en helt nødvendig brukshund.