Om malstrømmen
Publisert av admin den 09-05-2008 06:46


  Om Malstrømmen

Mellom Lofotodden og Værøy går den store male - Malstraumen, Moskenesstrømmen eller Moskstraumen. Kjent og fryktet langt ut over Norges land og rike - til og med nedtegnet på arabiske sjøkart. Strømmen går med 6 knops fart, og er sterkest mellom Lofotodden og fjelløya Mosken. Malstrøm

Strømmen er beskrevet av mange berømte forfattere. Petter Dass skriver i "Nordlands Trompet" at "Fra Værø til Mosken beregnes en Miil, og der flyter Strømmen saa stri som en Pil". Se bildet over. Straumen med fjelløya Mosken midt i bildet. Også utenlandske storheter som Edgar Allan Poe og ikke minst Jules Verne har beskrevet strømmens velde. Visste du forresten at undervannsbåten "Nautilus" som hadde trosset all verdens fare, møtte sin skjebne nettopp her i Strømmen? (Jules Verne: "En verdensomseiling under havet".)

Om Moskstraumen

Malstrømmens hemmelighet 

The Lofoten Maelstrom